Nieuws

Maart 2024

Gercoline van Beek nam samen met collega Vivian den Hartogh op donderdag 21 maart deel aan het rondetafelgesprek van de commissie SZW in de Tweede Kamer over de initiatiefnota van Hülya Kat (D66) over meer tijd, aandacht en bescherming bij bewind. De position paper die zij samen met Rosanne Oomkens schreven hier te lezen en het debat is live is terug te kijken via Debat Direct.

Januari 2024

Gercoline werd op deze iconische plek gefilmd door film- en documentairemaakster Inge Guffens (www.ingeguffens.nl) naar aanleiding van de aan haar onderzoek naar schulden onder delinquenten toegekende Tilburg University Impact Award!
Het eindresultaat (met wellicht een enkele behind the scenes toelichting...) volgt, voor nu hierbij vast een voorproefje!

Januari 2024

18 januari: Vandaag is de Dag van de schuldenvrije toekomst!

Vorig jaar 19 januari vond het symposium ‘Schulden onder delinquenten’ plaats. Daarbij werd met een kwinkslag de jaarlijkse ‘dag van de schulden’ gelanceerd waarop we binnen het forensisch sociaal domein aandacht hebben voor schuldenaanpak onder delinquenten.

Tijdens het symposium werd de dag heel terecht direct tot ‘dag van het oplossen van de schulden’ hernoemd. Maar zullen we dan meteen nog een tikkeltje ambitieuzer zijn en ons doel in de naam laten resoneren, namelijk het overbodig maken van deze dag omdat een schuldenvrije toekomst niet meer onmogelijk is?!

Deze dag – die we elke 3e donderdag in januari houden – blikken we terug op ontwikkelingen in de schuldenaanpak afgelopen jaar en vooruit naar ontwikkelingen en te zetten stappen komend jaar.

Wat bracht 2023 ons in de schuldenaanpak?

3 highlights:

  • Tijdens het symposium lanceerden we deze website als kennisbank rond dit onderwerp. Hierop is o.a. de prachtige getekende samenvatting te vinden (gemaakt door Jeannet van der Krol). Welke ontwikkelingen zie jij deze terugkijkend?
  • De ontwikkelde training binnen de Reclasseringsacademie die reclasseringswerkers handvatten biedt voor begeleiding bij schulden, ‘Wegwijs in schulden’, is positief ontvangen; op naar nog veel mooie trainingsrondes!
  • Interesse vanuit media en politiek. Zo ben ikzelf in landelijke geschreven media en op radio en tv geïnterviewd, zijn er kamervragen gesteld, is er een motie ingediend en zijn er werkbezoeken door politici afgelegd.

En als bonus een prachtige 4e:

  • Het onderzoek werd genomineerd voor een impactprijs!


(meer info over deze ontwikkelingen elders op deze site)

Dit zijn natuurlijk mooie ontwikkelingen, maar het onderzoek liet zien dat meer stappen nodig zijn.

Ook hier 3 highlights:

  • Vervolgonderzoek -in voorbereiding- zal zich richten op versterking van samenwerking rond delinquenten met schulden vanuit justitiële keten samen met sociaal domein.
  • Binnen de drie Nederlandse reclasseringsorganisaties is een groep enthousiaste collega’s uit verschillende functiegroepen bezig met het onderwerp schulden. Zij onderzoeken welke stappen binnen de reclassering en in samenwerking met ketenpartners de komende tijd kunnen worden gezet. Meer volgt!
  • Samen met Paul Otter verken ik wat er al in en vanuit detentie kan worden gedaan in de schuldenaanpak onder delinquenten.

Oké, ook hier een 4e als bonus:

  • Binnenkort zullen enkele praktische tools worden gelanceerd. Dit betreft onder meer een praktische routekaart die forensisch sociaal professionals (in opleiding) helpt om cliënten met schulden te begeleiden.

 

Meer informatie, ook over verdere ontwikkelingen, volgt binnenkort!

 

Interesse om hierover door te praten of wellicht een rol te spelen? Neem vooral contact op!


Wat zijn jouw highlights? En wat is jouw wens voor het komende jaar in de schuldenaanpak (onder delinquenten)?

Ik ben benieuwd waar we volgend jaar 16 januari staan en zie uit naar mooie ontwikkelingen!

Januari 2024

AANKONDIGING!

Op het symposium 'Schulden onder delinquenten' op 19 januari 2023 is de traditie gestart elke 3e donderdag van januari aandacht te besteden aan de aanpak van schulden. Meer nieuws over de invulling van deze dag op donderdag 18 januari 2024 volgt binnenkort... Houd de communicatie in de gaten!

December 2023

Gercoline bedankt alle samenwerkingspartners heel hartelijk voor de warme contacten het afgelopen jaar en wenst iedereen fijne dagen! Op naar mooie nieuwe initiatieven in 2024!

December 2023

Gercoline reageerde bij RTL Nieuws (RTL4) in EditieNL op het bericht dat de gemeente Helmond schulden van jongeren gaat overnemen om criminaliteit tegen te gaan.

December 2023

Gercoline is lid van de dit jaar opgerichte Wetenschappelijke Adviesraad Purpose.

November 2023

Gercoline is prijswinnaar bij de Tilburg University Impact Awards 2023!

Juli 2023

D66-kamerlid Hülya Kat en CU-kamerlid Don Ceder dienden een motie in over de knelpunten in schuldhulpverlening inventariseren met het veld.

Motie 24515-703

Juli 2023

In het commissiedebat over armoede- en schuldenbeleid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 juli leverde D66-kamerlid Hülya Kat een bijdrage mede gebaseerd op onderzoek van Gercoline naar schulden onder delinquenten. 

Bijdrage op 00.04.20, reactie minister Schouten op 3.23.00

Maart 2023

Gercoline is genomineerd als Onderzoeker van het Jaar!

Deze nominatie is op voordracht van het lectorenteam van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht.

Gercoline over deze nominatie: 

"Ik ben enorm verrast door en vereerd met deze nominatie! Voor mij is dit al een prachtig resultaat dat het onderwerp waarvoor ik me de afgelopen jaren heb ingezet en de komende jaren hoop te blijven inzetten verdient. En breder nog, ik denk dat ons prachtige sociale domein, het werkveld, de professionals die daarin werken en vooral de mensen voor wie zij zich inzetten dat verdienen. Daarom zie ik deze nominatie ook zeker als een nominatie van het onderzoek en onderwijs in het sociale domein en van de bredere inzet van onderzoekers en docenten hierbinnen."

Maart 2023

Er zijn kamervragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek van Gercoline.

Januari 2023

Op 19 januari vond het symposium 'Schulden onder delinquenten' plaats op Hogeschool Utrecht naar aanleiding van het onderzoek van Gercoline. Het symposium was goed bezocht door onder meer onderzoekers, docenten, studenten, professionals, beleidsmedewerkers en managers uit het brede forensische en sociale domein.

Vanuit verschillende perspectieven werd teruggeblikt op wat de resultaten van het onderzoek betekenen voor praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek. Ook werd vooruitgeblikt op de volgende stappen die nodig zijn gegeven de bevindingen. Tijdens en rondom het symposium vonden al veel uitwisselingen plaats. Dit smaakte dan ook zeker naar meer!

Januari 2023

Gercoline was aanwezig in NPO radio 1-programma Villa VdB om te vertellen over haar onderzoek naar schulden onder delinquenten. 

Januari 2023

Dagblad Trouw besteedde uitgebreid aandacht aan het onderzoek van Gercoline naar schulden onder delinquenten.