Interessante links

Februari 2024

Rosa Koenraadt en Pauline Schuyt van de Universiteit Leiden schreven voor het tijdschrift voor Criminologie een interessant artikel over de rol van iemands financiële situatie bij strafoplegging. 

15 januari 2024

De VNG lanceerde 15 januari de routekaart financiële zorgen die onder meer gemeenten handvatten biedt voor de aanpak van financiële zorgen. 

10 januari 2024

De Volkskrant sprak met de Landelijke Cliëntenraad (LCR) over ondersteuning van ex-gedetineerden naar aanleiding van onderstaand signaal.

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) publiceerde het Signaal nieuwe start na detentie.

14 december 2023

Zeer lezenswaardig artikel in Sociale Vraagstukken van Erik Meij en Sander van Lanen over intergenerationele armoede. Ze laten helder zien dat anders kijken naar gedragsverandering en naar het professionele handelen in de aanpak van schulden nodig is, gebaseerd op het feit dat het ertoe doet waar je wieg staat maar je weg daarna verder gaat. 

Samengevat:

  • Gedrag gaat niet (alleen) over vaardigheden, maar komt altijd voort uit persoonlijke ervaringen en leefomstandigheden.
  • De wantrouwende houding van mensen in armoede tegenover hulpverlening is vaak geen simpele weigering van hulp, maar vloeit veelal voort uit een opeenstapeling van teleurstellingen.
  • Door structurele en bestuurlijke factoren kunnen professionals niet het maatwerk bieden dat nodig is en is alleen motiveren niet voldoende.
  • Professionals moeten dus worden gefaciliteerd in tijd, ruimte en randvoorwaarden om maatwerk te bieden.
  • De ervaringen van mensen in armoede dienen daarbij serieus te worden genomen.
  • En bovenal: Eerst bestaanszekerheid, dan toekomstperspectief.

26 juni 2023

De Inspectie Justitie & Veiligheid en Toezicht Sociaal Domein (TSD) publiceerden het rapport Samen werken aan een nieuwe start over re-integratie tijdens en na detentie. In dit rapport reflecteren ze op de samenwerking tussen organisaties die gedetineerden begeleiden bij de terugkeer in de samenleving. 

Lokale initiatieven

Expertise Team Financiën Rotterdam

Schuldenvrij terug in de maatschappij Den Haag (Schuldenlab070)

Schuldenzorgenvrij uit detentie Den Haag (Schuldenlab070)