Politiek

Deelname aan het rondetafelgesprek van de commissie SZW in de Tweede Kamer over de initiatiefnota van Hülya Kat (D66) over meer tijd, aandacht en bescherming bij bewind.

Motie van D66-kamerlid Hülya Kat en CU-kamerlid Don Ceder over de knelpunten in schuldhulpverlening inventariseren met het veld.

Motie 24515-703

In reactie op de motie is in een kamerbrief van minister Carola Schouten beschreven hoe uitvoering aan de motie wordt gegeven met een inventarisatie van de knelpunten en uitwerking van de volgende oplossingsrichtingen:

- Eén regionale schuldhulpverlener
- Effectievere inzet vanuit de PI
- Voorkomen van nieuwe schulden tijdens detentie
- Het bieden van schuldenrust
- Voor detentie starten met plan van aanpak re-integratie

Bijdrage D66-kamerlid Hülya Kat in commissiedebat over armoede- en schuldenbeleid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 juli mede gebaseerd op onderzoek

Bijdrage op 00.04.20, reactie minister Schouten op 3.23.00

Kamervragen n.a.v. onderzoek

Antwoorden op kamervragen n.a.v. onderzoek