Vakartikelen

2024     

Van Beek. G. (2024). Complexe schulden. In J. Bosker & A. Menger (Red.), Werken in gedwongen kader: Methodiek voor het forensisch sociaal werk (pp. 356–369). SWP.

2022                     

Van Beek, G.(2022c). Effectief begeleiden van delinquenten met schulden. Tijdschrift voor Schuldsanering, 4, 8–11.

Van Beek, G. (2022a). Schuld en boete: Een onderzoek naar schulden bij cliënten van de reclassering. Studio Wetenschap.

2021                     

Van Beek, G. (2021). Aanpak schulden is sleutel in begeleiding van ex-delinquent. Sociale Vraagstukken.

Van Beek, G., De Vogel, V., & Van de Mheen, D. (2021b). Schulden onder reclasseringscliënten. Tijdschrift voor Schuldsanering, 3, 8–11.

2020                     

Van Beek, G., De Vogel, V., & Van de Mheen, H. (2020a). Financiële problematiek als belemmering voor re-integratie van ex-delinquenten: Een onderzoek onder reclasseringswerkers en hun cliënten. Justitiële Verkenningen, 1, 86–104.   

Van Beek, G., De Vogel, V., & Van de Mheen, H. (2020). Financiën: een risicofactor voor delictgedrag. Proces, 2, 136–156.

2018                     

Hanrath, J., Van Beek, G., Van der Schans, F., Hovius, J., & Sonderman, J. (2018). Wat kan de forensisch sociaal professional? Sozio.

 

2016                     

Jungmann, N. & Van Beek, G. (2016). De rol van re-integratie bij de aanpak van schulden: Een quick scan van de inzet van Europese landen. Hogeschool Utrecht.

Jungmann, N. & Van Beek, G. (2016). De toegang tot schuldhulpverlening staat onder druk. Bundel Kenniscentrum Sociale Innovatie. Hogeschool Utrecht.

Jungmann, N., Van Beek, G., Sol, E., & Guiaux, M. (2016). De integrale aanpak van werk en schulden in Europa. Sociaal Bestek, 78, 44-47.

Jungmann, N., Van Beek, G., Van Buren, M. E. J., & Van Mourik, C. (2016). Gemeenten moeten spelregels bij schuldhulp beter regelen. Sociaal Bestek, 78, 6-8.

Van Beek, G. (2016). De toegang tot schuldhulpverlening staat onder druk. Schuldsanering.

 

2015                     

Van Beek, G. & Trappenburg, M. (2015). Hulpverlenen volgens het Ikea-principe. Sozio, 3, 16–20.

Dikkers, J., Van Beek, G. & Künnen, K. (2015). Werkdrukonderzoek binnen de FMR. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

 

2014                     

Jungmann, N., Lems, E., Vogelpoel, F., Van Beek, G., & Wesdorp, P. (2014). Onoplosbare schuldsituaties. Hogeschool Utrecht.

Van Beek, G., Gründemann, R., & Compaijen, A. (2014). Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs: Een onderzoek naar intersectorale samenwerking en personele mobiliteit. HO Management.

Van Beek, G., Stolker, M., Thunnissen, M., Gründemann, R., & Fruytier, B. (2014). Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs: Een onderzoek naar intersectorale samenwerking en personele mobiliteit – onderzoeksrapport en handreiking. SoFoKleS/Zestor.