Over Gercoline

“Mensen in kwetsbare posities weer perspectief bieden door bij te dragen aan verbetering van (toegang tot) hulp, kansengelijkheid en rechtvaardigheid is wat mij drijft in mijn werk.”

Dr. Gercoline van Beek is gespecialiseerd in onderzoek naar de relatie tussen schulden en criminaliteit. Haar expertise ligt binnen (het snijvlak van) het forensische domein en het domein van schuldhulpverlening. Gercoline is gepromoveerd op onderzoek naar schulden onder delinquenten.

Gercoline is senior onderzoeker en projectleider binnen de lectoraten Werken in Justitieel Kader en Schulden en Incasso van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht en hogeschooldocent binnen de master Forensisch Sociale Professional (Instituut voor Recht) van deze hogeschool.

Gercoline heeft een achtergrond in de sociale wetenschappen. Haar bacheloropleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen vormde een combinatie van organisatiekundige en gedragsmatige principes. Vervolgens heeft zij een onderzoeksmaster gevolgd aan de Radboud Universiteit Nijmegen/Tilburg University, waarna zij nog enige tijd in het onderzoek aan de universiteit in Nijmegen heeft geparticipeerd.

Vanuit deze positie is Gercoline als onderzoeker binnen het sociale domein betrokken geraakt bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Haar passie in haar onderzoekswerk ligt bij het vertalen van praktijk- naar kennisvragen, om vervolgens kennis te laten terugvloeien naar de beroepspraktijk en zo een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het werkveld.

Ook in het onderwijs is dit wat haar drijft. Gercoline heeft jarenlange ervaring als coördinator van het forensisch onderwijs en afstuderen, studieloopbaan-, praktijk- en afstudeerbegeleider, en curriculumcommissielid. Daarbij zoekt ze continu naar manieren om (aankomend) professionals mee te nemen in het inzetten van kennis in hun beroepspraktijk om daarmee zichzelf als werker te kunnen ontwikkelen.

~ Betrouwbaar, integer, betrokken, loyaal en analytisch met empathie, diepgang, deskundigheid, humor en enthousiasme ~