Presentaties

2024

Van Beek, G. (2024). Schulden onder delinquenten. Vereniging voor strafrecht en criminologie Ad Informandum, Utrecht.

2023

Van Beek, G. (2023). Track teaching & science communication. PhD activating career event (PhACE) Universiteit Utrecht, Utrecht.

 

Van Beek, G. (2023). Schulden onder reclasseringscliënten. SVG – Inforsa, Utrecht.

 

Van Beek, G. (2023). Schulden onder reclasseringscliënten. Strafketenoverleg jeugd, Rotterdam.

 

Van Beek, G. (2023). Effectief aanpakken van schulden: Onmogelijk of de sleutel? Dag van de Forensische Zorg, Utrecht.

 

Van Beek, G. (2023). Schulden onder reclasseringscliënten. Kennismiddag Reclassering Nederland, Rotterdam.

 

Van Beek, G. (2023). Schulden onder delinquenten. Brugsessie Mobility Mentoring.

 

Van Beek, G., Otter, P., Berg, J., & De Vroome, G., (2023). Geld, geluk en stabiliteit. NVVK Congres, Utrecht.

 

Van Beek, G. (2023). Schulden onder delinquenten. Methodieklunch Reclassering Nederland, Utrecht.

 

Van Beek, G. (2023). Schulden onder delinquenten. Landelijke dag staf en beleid SVG, Utrecht.

 

Van Beek, G. (2023). Schulden onder delinquenten. Rotary, Driebergen-Rijsenburg.

                                              

Van Beek, G. (2023). Schulden onder delinquenten. Reclassering & Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) Fivoor, Den Haag.

2022

Van Beek, G. (2022). Utrecht Maakt Kennis: Schuld(ig). Podium, cultureel studentenplatform Hogeschool Utrecht, Utrecht. https://podium.hu.nl/podcast-schuldig/

 

Van Beek, G. (2022). Financiële problematiek onder delinquenten. Vereniging voor strafrecht en criminologie Simon van der Aa, Groningen.

 

Van Beek, G. (2022). Financiële problematiek onder delinquenten. Stichting Juridisch Studentenloket Gedetineerden, Groningen.

2021

Van Beek, G. (2021). ‘De machteloosheid die jij voelt ervaar ik ook’: Over de complexiteit van financiële problematiek onder reclasseringscliënten. Festival Forensische Zorg, Utrecht.

2016

Trappenburg, M. & Van Beek, G. (2016). ‘My profession is gone’: How social workers experience  de-professionalization in the Netherlands. Presentatie Dag van de Sociologie, Universiteit van Tilburg, Tilburg.

2015

Dikkers, J., Van Beek, G. & Künnen, K. (2015). Workload in higher education. Paper presentation Dutch HRM Conference, Utrecht University School of Governance, Utrecht.

 

Van Beek, G. & Anderson, M. (2015). Onoplosbare schuldsituaties: Over de toegankelijkheid van het huidige systeem van schuldhulpverlening. Presentatie congres Landelijke Cliëntenraad (LCR), Amsterdam.

 

Van Beek, G. (2015). Onoplosbare schuldsituaties: Over de toegankelijkheid van het huidige systeem van schuldhulpverlening. Presentatie kenniskring Schulden en Incasso, Hogeschool Utrecht, Utrecht.

 

Van Beek, G. (2015). Onoplosbare schuldsituaties: Over de toegankelijkheid van het huidige systeem van schuldhulpverlening. Presentatie platform schuldhulpverlening, Stimulansz, Utrecht.

2014

Van Beek, G. (2014). Onoplosbare schuldsituaties: Over de toegankelijkheid van het huidige systeem van schuldhulpverlening. Presentatie Ronde Tafel Faculteit Maatschappij en Recht, Hogeschool Utrecht, Utrecht.

 

Van Beek, G. (2014). Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs: Een onderzoek naar intersectorale samenwerking en personele mobiliteit. Presentatie HRM Praktijk & Onderzoek Congres, Rotterdam.

2012

Van Beek, G. (2012). The role of language-specificity in the language production process model: The relationship between language and visual perception. Posterpresentatie workshop Relations in Relativity, International Max Planck Research School, Nijmegen.