Publicaties & media

2024     

Van Beek. G. (2024). Complexe schulden. In J. Bosker & A. Menger (Red.), Werken in gedwongen kader: Methodiek voor het forensisch sociaal werk (pp. 356–369). SWP.

2023

Van Beek, G., De Vogel, V., & Van de Mheen, D. (2023). Financial problems and debt as predictive factors for recidivism. Criminal Justice and Behavior, 50(9), 1341–1360. https://doi.org/10.1177/00938548231177708

 

2022                     

Van Beek, G.(2022c). Effectief begeleiden van delinquenten met schulden. Tijdschrift voor Schuldsanering, 4, 8–11.

Van Beek, G. (2022b). Mea Culpa: The complexity of financial problems among probation clients [proefschrift]. Tilburg University/Hogeschool Utrecht. https://doi.org/10.26116/htgx-1846

Van Beek, G. (2022a). Schuld en boete: Een onderzoek naar schulden bij cliënten van de reclassering. Studio Wetenschap.

Van Beek, G., De Vogel, V., & Van de Mheen, D. (2022b). “The moment he realized he needed our joint assistance made the difference”: A case study into working elements in supervision of probation clients with debt. The Journal of Forensic Practice. Advance online publication. https://doi.org/10.1108/JFP-01-2022-0002

Van Beek, G., De Vogel, V., & Van de Mheen, D. (2022a). Does debt increase risk? A mixed methods approach to studying the potential underlying risk factors in the relationship between debt and crime. Psychology, Crime & Law. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/1068316X.2022.2030336

 

2021                     

Van Beek, G. (2021). Aanpak schulden is sleutel in begeleiding van ex-delinquent. Sociale Vraagstukken.

Van Beek, G., De Vogel, V., & Van de Mheen, D. (2021b). Schulden onder reclasseringscliënten. Tijdschrift voor Schuldsanering, 3, 8–11.

Van Beek, G., De Vogel, V., & Van de Mheen, H. (2021a). How to assist probationers with debt problems during supervision? A qualitative study into the experiences of both probation officers and clients. Crime & Delinquency. 68(6-7), 1069–1092. https://doi.org/10.1177%2F0011128721999343

 

2020                     

Van Beek, G., De Vogel, V., & Van de Mheen, D. (2020c). How serious is debt among probation clients? A study into the prevalence and scope of debt in a Dutch probation sample. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 66(2-3), 186–208.

Van Beek, G., De Vogel, V., & Van de Mheen, H. (2020b). The relationship between debt and crime: A systematic and scoping review. European Journal of Probation, 13(1), 41–71.

Van Beek, G., De Vogel, V., & Van de Mheen, H. (2020a). Financiële problematiek als belemmering voor re-integratie van ex-delinquenten: Een onderzoek onder reclasseringswerkers en hun cliënten. Justitiële Verkenningen, 1, 86–104.   

Van Beek, G., De Vogel, V., & Van de Mheen, H. (2020). Financiën: een risicofactor voor delictgedrag. Proces, 2, 136–156.

 

2018                     

Hanrath, J., Van Beek, G., Van der Schans, F., Hovius, J., & Sonderman, J. (2018). Wat kan de forensisch sociaal professional? Sozio.

 

2017                     

Van Beek, G. & Trappenburg, M. (2017). 'My profession is gone': How social workers experience de-professionalization in the Netherlands. The European Journal of Social Work.

 

2016                     

Jungmann, N. & Van Beek, G. (2016). De rol van re-integratie bij de aanpak van schulden: Een quick scan van de inzet van Europese landen. Hogeschool Utrecht.

Jungmann, N. & Van Beek, G. (2016). De toegang tot schuldhulpverlening staat onder druk. Bundel Kenniscentrum Sociale Innovatie. Hogeschool Utrecht.

Jungmann, N., Van Beek, G., Sol, E., & Guiaux, M. (2016). De integrale aanpak van werk en schulden in Europa. Sociaal Bestek, 78, 44-47.

Jungmann, N., Van Beek, G., Van Buren, M. E. J., & Van Mourik, C. (2016). Gemeenten moeten spelregels bij schuldhulp beter regelen. Sociaal Bestek, 78, 6-8.

Van Beek, G. (2016). De toegang tot schuldhulpverlening staat onder druk. Schuldsanering.

 

2015                     

Van Beek, G. & Trappenburg, M. (2015). Hulpverlenen volgens het Ikea-principe. Sozio, 3, 16–20.

Dikkers, J., Van Beek, G. & Künnen, K. (2015). Werkdrukonderzoek binnen de FMR. Hogeschool Utrecht.

 

2014                     

Jungmann, N., Lems, E., Vogelpoel, F., Van Beek, G., & Wesdorp, P. (2014). Onoplosbare schuldsituaties. Hogeschool Utrecht.

 

Van Beek, G., Gründemann, R., & Compaijen, A. (2014). Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs: Een onderzoek naar intersectorale samenwerking en personele mobiliteit. HO Management.

Van Beek, G., Stolker, M., Thunnissen, M., Gründemann, R., & Fruytier, B. (2014). Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs: Een onderzoek naar intersectorale samenwerking en personele mobiliteit – onderzoeksrapport en handreiking. SoFoKleS/Zestor.   

 

2013                     

Van Beek, G., Flecken, M. E. P., & Starren, M. B. P. (2013). Aspectual perspective taking in event construal in L1 and L2 Dutch. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 51, 199–227.

 

Publicatielijst - Gercoline van Beek
PDF – 173,9 KB 43 downloads