Curriculum Vitae

Expertise

 • Schuldhulpverlening
  • Schuldhulpverlening aan kwetsbare groepen
  • Onoplosbare schuldsituaties
  • Impact van schulden op gedrag en gezondheid
 • Justitie 
  • Relatie schulden en criminaliteit, schulden onder delinquenten
  • Professioneel handelen in gedwongen kader, risico-inschatting, criminogene factoren
 •  Bestaanszekerheid, kansengelijkheid en toegang tot hulp

 

Onderzoek

2013 – heden      Senior onderzoeker en projectleider Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht

 

Lectoraten Werken in Justitieel Kader & Schulden en Incasso

 • Postdoc-onderzoek naar de samenwerking rond schulden onder delinquenten (2022)
 • Promotie-onderzoek naar financiële problematiek onder reclasseringscliënten (2018-2022) vanuit Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University)

https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/mea-culpa-de-complexiteit-van-financiele-problematiek-onder-reclasseringsclienten

 • Wetenschappelijke Adviesraad Purpose (2023-heden)
 • Begeleidingscommissie WODC-onderzoek complexiteit van reclasseringstoezicht (2024-2025)
 • Begeleidingscommissie WODC-onderzoek evaluatiekader pilot verplicht financieel toezicht jeugd (2020-2021)
 • Expertrol adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten (2020)
 • Nominatie Onderzoeker van het Jaar (Hogeschool Utrecht) (2023)
 • Tilburg University Impact Award (Tilburg University) (2023)

 

Lectoraat Schulden en Incasso

 • Kernteam en lectoraatsbeheer
 • Onderzoeken (onder meer)
  • Niet-regelbare schuldsituaties (in samenwerking met de bracheorganisatie NVVK) (2013-2014)
  • De rol van schuldhulpverlening in wijkteams (in samenwerking met het lectoraat Armoede en Participatie van de Hogeschool van Amsterdam) (2014-2017)
  • Paritas Passé in het klein MKB (in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)) (2015)
  • Financiële problematiek onder HBO- en WO-studenten n.a.v. de invoering van het nieuwe leenstelsel (in opdracht van de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool Utrecht) (2015-2016) + vervolgonderzoek (subsidie ZonMw) (2017-2019)
  • De toepassing van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (2015-2016)
  • De relatie tussen financiële en psychische problematiek (in samenwerking met GGz-instelling Parnassia) (2015-2016)
 • Trainingen impact schulden op gedrag

  

Lectoraat Organiseren van Verandering in het Publieke Domein

 • Onderzoek naar de gevolgen van de transities in het sociale domein voor de beroepsuitoefening van sociale professionals in het licht van de professionalisering van er sociaal werk door de jaren heen (in samenwerking met Universiteit Utrecht) (2013-2015)
 • Onderzoek naar intersectorale samenwerking en personele mobiliteit in het hoger onderwijs (in opdracht van de sectorfondsen Zestor (HBO) en SoFoKleS (WO)) (2013-2014)

 

2010 – 2013         Onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen

 • NWO-project Varieties of initial learners in language acquisition (VILLA): Controlled classroom input and elementary forms of linguistic organization
 • NWO-project Grammaticised forms underlying information structure: Hurdles for advanced learners in achieving native-like competence

 

Onderwijs

2014 – heden      Docent-onderzoeker Master Forensisch Sociale Professional

 

2014 – 2023      Bacheloropleiding Social Work

Thema’s (onder meer)

 • Afstudeerbegeleiding bachelor en master
 • Coördinatie afstuderen (Innovatiekringen Sociaal; IKS)
 • Onderzoeksonderwijs en -begeleiding
 • Methodiekonderwijs en begeleiding methodiekonderzoek
 • Kernvakken social work (o.a. geschiedenis, psychologie, beleid, psychosociale en materiële hulpverlening, casemanagement en organiseren van hulpverlening)
 • Intervisie/supervisie
 • Stage-/praktijkbegeleiding
 • Studieloopbaan- en leerteambegeleiding
 • Forensisch accent (inclusief vakken en minor Werken in gedwongen kader) (coördinatie) (waaronder kwaliteitszorg, begroting, inzet en contractering)

 

 • Onderwijs: coaching (individueel en groep), hoorcollege, werkcollege, training en workshop
 • Toetsing (summatief en formatief): MC, open vragen, verslaglegging (o.a. reflectie, begeleidingsplan, onderzoek, portfolio), criteriumgericht interviewen (CGI), assessment en beraad

 

Kwalificaties

 • Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheden, Hogeschool Utrecht; bestaande uit drie modules:
  • Onderwijs uitvoeren (afgerond met kwalificatie uitmuntend)
  • Onderwijs ontwerpen
  • Toetsen en beoordelen (BasisKwalificatie Examinering)
 • Assessorentraining, Hogeschool Utrecht
 • Leergang Seniordocent, Instituut voor Communicatie, Hogeschool Utrecht
 • Basiscursus reclassering, cursus toezichtvaardigheden en cursus adviesvaardigheden, Reclasseringsacademie 3RO (3 Nederlandse reclasseringsorganisaties)
 • Cursus strategisch HRM, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht         

 

Overige activiteiten

Social Work

 • Curriculumcommissie (2020-2023)
 • Projectteam interne audit (2016)

 

Hogeschool Utrecht

 • Programmacommissie Onderwijs en Onderzoek Festival (2023)
 • Expertiseteam Onderzoeken Teaching & Learning Network (2022-2023)
 • Werkdrukonderzoek binnen de FMR (2014-2015)
 • Klankbordgroep ontwikkelportaal HR (2014-2015)

 

2014 – 2016      Bacheloropleiding Human Resource Management (HRM)

Thema’s (onder meer)

 • Strategische personeelsplanning
 • Strategisch HRM
 • Bedrijfskunde en -economie
 • Motivatie en prestatie van medewerkers
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 • Onderzoek en advisering

 

Verantwoordelijkheden

 • Projectteam interne audit (2014)
 • Coördinator projectteam accreditatie (2014-2016)
 • Project borging eindniveau (2014-2016)
 • Coördinatie project urenberekening kosten curriculum (2015-2016)
 • Afstudeercoördinatie (2014-2016)
 • Intakefunctionaris deeltijdopleiding (2014-2016)
 • Coördinatie minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten (2015-2016)

  

Opleiding

2010 – 2012         Onderzoeksmaster Language and Communication: The empirical study of human capacity for communication, Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit van Tilburg

 

2007 – 2010         Bachelor Bedrijfscommunicatie (Judicium Bene meritum), Radboud Universiteit Nijmegen

 

Curriculum Vitae Gercoline Van Beek
PDF – 282,4 KB 36 downloads