Trainingen & lezingen

Gercoline heeft - naast eenmalig aanbod - een divers aanbod aan trainingen, workshops en (interactieve) lezingen/presentaties - ook in de vorm van een voorstelling -, geschikt voor diverse doeleinden en doelgroepen. Het aanbod kan zowel op externe locaties als incompany worden verzorgd. Uiteraard is maatwerk op basis van precieze wensen mogelijk. Neem vooral contact op voor de mogelijkheden!

Lezing kansengelijkheid in bestaanszekerheid

In deze lezing prikkelt Gercoline de aanwezigen na te denken over de kansen die verschillende burgers in Nederland écht hebben en hoe zij daaraan zelf bijdragen: Heeft iedereen dezelfde kans op bestaanszekerheid? Heeft iedereen dezelfde toegang tot hulp? Hoe zien we dit in het licht van rechtvaardigheid? En wat betekent dit voor de rol van de overheid? En dichterbij: Wat is de invloed van de plek waar je eigen wieg stond op de kansen die jijzelf wel of niet had en welke rol speelt dit in hoe jij naar de samenleving kijkt?

Duur: Aan te passen aan (doel)groep, variërend van een half tot anderhalf uur.

Lezing schuldenproblematiek

In deze lezing gaat Gercoline in op de omvang van de schuldenproblematiek in Nederland en de invloed van schulden op het gedrag en leven van mensen. Vervolgens neemt zij de aanwezigen mee in hoe schulden te signaleren, bespreekbaar te maken en aan te pakken. Hierbij zal zij ook stilstaan bij het stelsel van schuldhulpverlening, mogelijke voorzieningen en doorverwijzingsmogelijkheden.

Duur: 2 uur.

Training schuldenproblematiek

In deze training wordt de stof van de lezing schuldenproblematiek verwerkt en gaan de aanwezigen actief aan de slag met het toepassen ervan: Hoe vang je signalen van mogelijke financiële zorgen op? Hoe maak je financiën bespreekbaar? Hoe motiveer en activeer je de ander om daadwerkelijk aan de slag te gaan te gaan met financiële problemen?

Duur: Dagdeel à 4 uur, met aanvullende mogelijkheid van een terugkomsessie van 2 uur na een tussentijdse opdracht en te combineren met de verdiepende training schuldenproblematiek onder delinquenten.

Lezing schuldenproblematiek onder delinquenten

In deze lezing neemt Gercoline het publiek mee in de omvang van schuldenproblematiek onder delinquenten, de achtergrondfactoren van deze problematiek, de relatie tussen schulden en criminaliteit en belemmeringen in de aanpak van schulden onder deze doelgroep. Vervolgens gaat ze vooral ook in op wat dit betekent voor wat helpend is in de aanpak.

Duur: Aan te passen aan doel(groep), variërend van 10 minuten tot 2 uur (ook in het Engels mogelijk).

Training schuldenproblematiek onder delinquenten

In deze training wordt de stof van de lezing schuldenproblematiek onder delinquenten verwerkt en gaan de aanwezigen actief aan de slag met het toepassen ervan: Hoe begeleid je cliënten die in aanraking zijn gekomen met justitie bij financiële problemen? Wat doe je zelf en welke kennis en vaardigheden heb je daarvoor nodig, en wanneer en naar wie verwijs je door? Met welke ketenpartners kun je hierbij samenwerken en hoe geef je die samenwerking adequaat vorm?

Duur: Dagdeel à 4 uur, met aanvullende mogelijkheid van een terugkomsessie van 2 uur na een tussentijdse opdracht en te combineren met de training schuldenproblematiek.

Workshop schuldenproblematiek onder delinquenten

In deze workshop deelt Gercoline de belangrijkste inzichten ten aanzien van schuldenproblematiek onder delinquenten, de invloed en achtergrond daarvan, de relatie schulden en criminaliteit en belemmeringen en werkzame factoren in de aanpak. Vervolgens gaan de aanwezigen actief met elkaar in gesprek over hun eigen ervaringen ten aanzien van deze thematiek, wat hen hierin helpt en wat zij hierin mogelijk van elkaar kunnen leren.

Duur: Aan te passen aan doel(groep), variërend van 20 minuten tot anderhalf uur.

Training werken met delinquenten

In deze training neemt Gercoline de aanwezigen mee in de basis van het werken met mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie: Wat weten we over de op- en afbouw van delinquent gedrag? Wat heeft ons dat geleerd over wat werkt in de begeleiding van delinquenten? En wat vraagt dat van de vaardigheden van professionals die delinquenten begeleiden?

Duur: Aan te passen aan doel(groep), 2 dagdelen (8 uur), met de aanvullende mogelijkheid van een terugkomsessie van 1 dagdeel à 4 uur na tussentijdse opdrachten en te combineren met het aanbod rond schuldenproblematiek onder delinquenten.

Lezing/workshop wetenschapscommunicatie en doorwerking van onderzoek

In deze lezing of workshop neemt Gercoline de aanwezigen mee in effectieve communicatie over en doorwerking van onderzoek: Hoe, wanneer en waar communiceer je over je onderzoek? En hoe krijgt onderzoek daadwerkelijk betekenis?

Duur: Aan te passen aan doel(groep), variërend van een half tot anderhalf uur.