Onderzoek

Dr. Gercoline van Beek onderzoekt de relatie tussen schulden en criminaliteit, de achtergrond van schulden onder delinquenten, de factoren die daarbij een rol spelen en wat effectief is in de aanpak van schulden onder delinquenten en de samenwerking daaromtrent binnen het justitiële en sociale domein. 

Schulden onder delinquenten zijn groot, complex en diepgeworteld. Ze hangen vaak samen met problemen op andere leefgebieden (zoals problemen ten aanzien van opleiding, werk en huisvesting, verslaving, en mentale en fysieke gezondheidsproblemen), belemmeren terugkeer naar de samenleving en vergroten het risico op terugval in criminaliteit. Delinquenten zelf en professionals ervaren veel belemmeringen in de aanpak van schulden. Voor een effectieve aanpak van schulden onder delinquenten is vroegtijdige, systematische en integrale samenwerking van professionals rond delinquenten nodig, zowel in de justitiële keten als met het brede sociale domein.