Politiek

Motie van D66-kamerlid Hülya Kat en CU-kamerlid Don Ceder over de knelpunten in schuldhulpverlening inventariseren met het veld.

Motie 24515-703

Bijdrage D66-kamerlid Hülya Kat in commissiedebat over armoede- en schuldenbeleid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 juli mede gebaseerd op onderzoek

Bijdrage op 00.04.20, reactie minister Schouten op 3.23.00

Kamervragen n.a.v. onderzoek

Antwoorden op kamervragen n.a.v. onderzoek